Sporočilo Žuže meni …./ Message from Žuža to me …

Spročilo Žuže meni: ” Življene je čudovito, polno presenečenj ♥…. Vzemi si kar ti ponuja in uživaj vsak trenutek ♥ …nadeni si nasmeh in ŽIVI s polnimi pljuči ♥!”
*****
Message from Žuža to me: “Life is great, full of surprises ♥ … Take what it offers to you and enjoy every single moment ♥ … Put a smile on your face and LIVE with all your full breath ♥ !”
75233_4678936087984_1411955756_n

Advertisements